لطفا کمی صبر کنید...
ردیف ایرلاین نوع بلیت زمان خرید شماره رزرو مسیر پرواز شماره بلیت تاریخ پرواز وضعیت قیمت
{{$index + 1}} {{item.TransporterId}} {{item.TripTypeName}} (پرواز رفت) (پرواز برگشت) {{dateFormater(item.CreatedDate, 'milliseconds', 'jYYYY/jMM/jDD', true)}} {{dateFormater(item.CreatedDate, 'milliseconds', 'HH:mm', true)}} {{item.OperatorReferenceNumber}} ({{item.PassengerCount}}) {{citiesDictionary(item.Origin, true)}} - {{citiesDictionary(item.Destination, true)}} صدور نا موفق {{item.TicketNumbers}} {{item.DepartureDate}} {{item.CPNStatusDescription}} تصویر بلیت
بهای بلیت مالیات کمیسیون قیمت کل مبلغ پرداختی
{{strToMiss(item.Fare, true, true)}} {{currencyName}} {{strToMiss(item.Tax, true, true)}} {{currencyName}} {{strToMiss(item.Commission, true, true)}} {{currencyName}} {{strToMiss(item.TotalPrice, true, true)}} {{currencyName}} {{strToMiss(item.CalculateOfTotalPrice, true, true)}} {{currencyName}}
موردی یافت نشد
 • {{item.n}}
 • موردی یافت نشد!
 • {{item.n}}
 • موردی یافت نشد!
 • {{item.n}}
 • موردی یافت نشد!
 • {{item.n}}
 • موردی یافت نشد!
 • {{item.n}}
 • موردی یافت نشد!
 • {{item.n}}
 • موردی یافت نشد!
 • {{item.n}}
 • موردی یافت نشد!
 • {{item.n}}
 • موردی یافت نشد!
 • {{item.n}}
 • موردی یافت نشد!
 • {{item.n}}
 • موردی یافت نشد!