False
پذیرش مسافر در مسیر بین المللی

 

 

 

 

 

 

شرایط پذیرش مسافرین خروجی و ورودی در مسیرهای بین المللی شرکت هواپیمایی ایران ایرتور در شرایط کنونی:

 

مسیرهای کشور ترکیه (خروجی از ایران)

 

از تاریخ 1 ژوئن 2022، تمامی قوانین و محدودیت های کووید 19 در مسیر ورود به ترکیه،  از طرف آن کشور برداشته شد.

 

 


 

 

مسیرهای کشور ارمنستان (خروجی از ایران)

 

تمامی قوانین و محدودیت های کووید 19 در مسیر ورود به ارمنستان،  از طرف آن کشور برداشته شد.

 


 

کلیه مسیرها (ورودی به ایران)

 

1- ارائه گواهی واکسیناسیون کووید-19 به زبان انگلیسی که نشان می دهد حداقل 14 روز قبل از ورود به طور کامل واکسینه شده اند. .

2- یا ارائه آزمایش PCR منفی که حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز انجام شده باشد.

3- موارد فوق برای مسافران کمتر از 12 سال الزامی نیست.

4- تکمیل فرم خوداظهاری توسط مسافران قبل از پرواز الزامی است. مسافرین خارجی بدون کارت واکسن دارای QR کد پذیرش نخواهند شد.

مسافران ممکن است در بدو ورود تحت آزمایش COVID-19 قرار گیرند و با هزینه شخصی خود قرنطینه شوند.

دریافت فرم مخصوص مسافران پروازهای ورودی به ایران (خوداظهاری)
دریافت فرم مخصوص مسافران پروازهای ورودی به ایران (فرم تعهدنامه مسافر)

 

 

 

 

 

 

برچسب ها {{item}}